Oferujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe. Współpracujemy z najlepszymi tłumaczami, którzy mają uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Tłumaczymy: oferty, zaświadczenia, dyplomy, instrukcje obsługi, strony internetowe korespondencję handlową, akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu, umowy, reklamy, świadectwa.

Tłumaczenia

Tłumaczenia przysięgłe polski-niemiecki, niemiecki-polski przykładowe ceny:

  • akt urodzenia  skrócony - 40,00 EUR;

  • akt urodzenia zupełny  - 45,00 EUR (w przypadku dodatkowych adnotacji o małżeństwie,  rozwodzie, zmianie nazwiska itp. cena może być wyższa);

  • skrócony akt  małżeństwa - 40,00 EUR;

  • pełny akt małżeństwa  - 45,00 EUR (w przypadku dodatkowych adnotacji o rozwodzie, zmianie  nazwiska itp. cena może być wyższa);

  • skrócony akt zgonu -  40,00 EUR;

  • zaświadczenie o  zdolności do małżeństwa - 40,00 EUR;

  • zaświadczenie o  niekaralności - 50,00 EUR.


Szukasz pracy w Niemczech? Napiszemy Twoje CV i list motywacyjny.

Wyślij tekst do wyceny już teraz!

 

Oferujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe. Współpracujemy z najlepszymi tłumaczami, którzy mają uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Tłumaczymy: oferty, zaświadczenia, dyplomy, instrukcje obsługi, strony internetowe korespondencję handlową, akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu, umowy, reklamy, świadectwa.

Nie musisz mieć meldunku
w Niemczech, aby otworzyć
GbR czy Gewerbe

Wystarczy niemiecka siedziba firmy,
W naszej firmie ubezpieczeniowej nie trzeba nadpłacać zaległych składek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech zgodnego z prawem niemieckim!!!
Pośredniczymy pomiędzy polskimi pracownikami, zleceniobiorcami a niemieckimi pracodawcami, zleceniodawcami.